РЕШЕНИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
   Home      Полезная информация НКУ Выплата процентов
 
 Юрисдикции


Белиз

БВО

Маршалловы
острова

Панама

ОАЭ

Кипр

Британия

Гонконг
 


Мальта

Швейцария

Нидерланды

Дания

Чехия

 

 

ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ
 
Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування
136.1. Для визначення об'єкта оподаткування не враховуються доходи:
136.1.20. основна сума отриманих кредитів, позик та інших доходів, що визначені нормами цього розділу, які не враховуються для 
визначення об'єкта оподаткування;

Стаття 141. Особливості визначення складу витрат платника податку в разі сплати процентів за борговими зобов'язаннями
141.1. До складу витрат включаються будь-які витрати, пов'язані  з нарахуванням процентів за борговими зобов'язаннями 
(в тому числі за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, крім фінансових витрат, включених до собівартості кваліфікаційних 
активів відповідно до положень (стандартів)бухгалтерського обліку) протягом звітного періоду, якщо такі нарахування здійснюються 
у зв'язку з провадженням господарської діяльності платника податку.
141.2. Для платника податку, 50 та  більше відсотків статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав якого перебуває у власності 
або управлінні нерезидента (нерезидентів), віднесення до складу витрат нарахування процентів за кредитами, позиками та іншими
борговими зобов'язаннями на користь таких нерезидентів та пов'язаних з ними осіб дозволяється в сумі,  що не перевищує суму доходів
такого платника податку, отриману протягом звітного періоду у вигляді процентів від розміщення власних активів, збільшену на суму,
що дорівнює 50 відсоткам оподатковуваного прибутку звітного періоду, без урахування суми таких отриманих процентів.
Зарубежный дата-центр

 
 

Copyright© LENARSEN GROUP. All rights reserved.