РЕШЕНИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
   Home      Полезная информация НКУ Избежание двойного налогообложения
 
 Юрисдикции


Белиз

БВО

Маршалловы
острова

Панама

ОАЭ

Кипр

Британия

Гонконг
 


Мальта

Швейцария

Нидерланды

Дания

Чехия

 

 

ИЗБЕЖАНИЕ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Стаття 13 Усунення подвійного оподаткування

13.1. Доходи, отримані резидентом України (крім фізичних осіб) з джерел за межами України,
враховуються під час визначення його об'єкта та/або бази оподаткування у повному обсязі.

13.2. При визначенні об'єкта та/або бази оподаткування витрати, здійснені резидентом України
(крім фізичних осіб у зв'язку з отриманням доходів з джерел походження за межами України,
враховуються у порядку і розмірах, встановлених цим Кодексом. 

13.3. Доходи, отримані фізичною особою - резидентом з джерел походження за межами України,
включаються до складу загального річного оподаткованого доходу, крім доходів, що не підлягають 
оподаткуванню в Україні відповідно до положень цього Кодексу чи міжнародного договору, згода 
на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

13.4. Суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків
та зборів в Україні за правилами, встановленими цим Кодексом.

13.5. Для отримання права на зарахування податків та  зборів, сплачених за межами України, платник
зобов'язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток),
уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також
про базу та/або об'єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні,
відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними
міжнародними договорами України.Зарубежный дата-центр

 
 

Copyright© LENARSEN GROUP. All rights reserved.