РЕШЕНИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
   Home      Полезная информация НКУ Особенности выплат роялти нерезидентам
 
 Юрисдикции


Белиз

БВО

Маршалловы
острова

Панама

ОАЭ

Кипр

Британия

Гонконг
 


Мальта

Швейцария

Нидерланды

Дания

Чехия

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПЛАТ РОЯЛТИ НЕРЕЗИДЕНТАМ
 
140.1. При визначенні об'єкта оподаткування враховуються такі витрати подвійного призначення:
До складу витрат не включаються нарахування роялті у звітному періоді на користь: 
1) нерезидента (крім нарахувань на користь постійного представництва нерезидента, яке підлягає оподаткуванню згідно з 
пунктом 160.8, нарахувань, що здійснюються суб'єктами господарювання у сфері телебачення і радіомовлення відповідно 
до Закону України "Про телебачення і радіомовлення", та нарахувань за надання права на користування авторським, суміжним 
правом на кінематографічні фільми іноземного виробництва, музичні та літературні твори)в обсязі, що перевищує 4 відсотки 
доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) 
за рік, що передує звітному, а також у випадках, якщо виконується будь-яка з умов:
а) особа, на користь якої нараховуються роялті, є нерезидентом, що має офшорний статус з урахуванням пункту 161.3 статті 161 
цього Кодексу;
б)  особа, на користь якої нараховується плата за такі послуги, не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) такої плати
за послуги за виключенням випадків, коли бенефіціар (фактичний власник) надав право отримувати таку винагороду іншим особам;
в) роялті виплачуються щодо об'єктів, права інтелектуальної власності щодо яких вперше виникли у резидента України.
У разі виникнення розбіжностей між податковим органом та платником податку стосовно визначення особи, у якої вперше виникли
(були  набуті) права інтелектуальної власності на об'єкт інтелектуальної власності, такі податкові  органи  зобов'язані звернутися до
спеціально уповноваженого органу, визначеного Кабінетом Міністрів України, для отримання відповідного висновку;
г) особа,  на користь якої нараховуються роялті,  не підлягає оподаткуванню у відношенні роялті в державі, резидентом
якої вона є;

Зарубежный дата-центр

 
 

Copyright© LENARSEN GROUP. All rights reserved.