РЕШЕНИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
   Home      Полезная информация НКУ Особенности оплаты услуг нерезидентов
 
 Юрисдикции


Белиз

БВО

Маршалловы
острова

Панама

ОАЭ

Кипр

Британия

Гонконг
 


Мальта

Швейцария

Нидерланды

Дания

Чехия

 

 
ОБЫЧНЫЕ ЦЕНЫ
 
Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку
139.1. Не включаються до складу витрат:
139.1.13. витрати, понесені (нараховані) у звітному періоді у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, 
реклами (крім  витрат,  здійснених  (нарахованих) на користь постійних представництв нерезидентів, які підлягають оподаткуванню згідно 
з пунктом 160.8 статті 160 цього Кодексу) в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
(за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік, що передує звітному. 
При цьому  до  складу  витрат не включаються у повному обсязі витрати, понесені (нараховані) у звітному періоді у зв'язку з придбанням 
у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами у випадку, якщо особа, на користь якої здійснюються відповідні платежі, 
є нерезидентом, що має офшорний статус з урахуванням положень пункту 161.3 статті 161 цього Кодексу;
139.1.14. витрати, понесені (нараховані) у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу (крім витрат, нарахованих на 
користь постійних представництв нерезидентів, які підлягають оподаткуванню згідно з пунктом 160.8) у обсязі, що перевищує 5 відсотків 
митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом, а також у випадках, визначених підпунктом 139.1.15 
пункту 139.1 статті 139 цього Кодексу;
139.1.15. витрати, нараховані у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу, не включаються до складу витрат, якщо 
виконується будь-яка з умов:
а) особа, на користь якої нараховується плата за послуги інжинірингу, є нерезидентом, що має офшорний статус з урахуванням положень 
пункту 161.3 статті 161 цього Кодексу;
б) особа, на користь якої нараховується плата за такі послуги, не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) такої плати за
послуги.
160.7. Резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами про такого резидента, під час 
такої виплати сплачують податок за ставкою 20 відсотків суми таких виплат за власний рахунок.

Зарубежный дата-центр

 
 

Copyright© LENARSEN GROUP. All rights reserved.