РЕШЕНИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
   Home      Полезная информация НКУ Специальные правила
 
 Юрисдикции


Белиз

БВО

Маршалловы
острова

Панама

ОАЭ

Кипр

Британия

Гонконг
 


Мальта

Швейцария

Нидерланды

Дания

Чехия

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
 
Стаття 161. Спеціальні правила 

161.1. У разі укладення договорів із нерезидентами не дозволяється  включення до них податкових застережень, згідно з якими підприємства,
що виплачують доходи, беруть на себе зобов'язання щодо сплати податків на доходи нерезидентів. 
161.2. У   разі   укладення договорів, які передбачають здійснення оплати товарів (робіт, послуг) на користь нерезидентів, що мають офшорний 
статус, чи при здійсненні розрахунків через таких нерезидентів або через їх банківські рахунки, незалежно від того, чи  здійснюється така 
оплата (в грошовій або іншій формі) безпосередньо або через інших резидентів або нерезидентів, витрати платників податку на оплатувартості
таких товарів (робіт, послуг) включаються до складу їх витрат у сумі,  що становить 85 відсотків вартості цих товарів (робіт, послуг). 
Правило, визначене  цим пунктом, починає  застосовуватися з календарного кварталу, що настає за кварталом, на який  припадає 
офіційне   опублікування   переліку  офшорних  зон,  встановленого Кабінетом Міністрів України. 
У разі необхідності внесення змін до цього переліку  такі зміни  вносяться не  пізніше ніж за три місяці до нового звітного (податкового) 
року та вводяться в дію з початку нового звітного (податкового) року. 
161.3. Під  терміном "нерезиденти, що мають офшорний статус" розуміються нерезиденти, розташовані на території офшорних зон, 
за винятком нерезидентів, розташованих на території офшорних зон, які надали платнику податку  виписку  із  правоустановчих  документів, 
легалізовану   відповідною   консульською  установою  України, що свідчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента. 
При існуванні  договорів, визначених абзацом першим цього  пункту, платник податку має послатися на наявність  зазначеної  виписки  у 
поясненні до податкової декларації. 
161.4. Суми податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що  сплачені суб'єктами господарювання за кордоном, зараховуються 
під час сплати ними податку в Україні. При цьому зарахуванню  підлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими цим розділом. 
161.5. Розмір  зарахованих сум податку з іноземних джерел протягом податкового періоду не може перевищувати суми податку, що підлягає 
сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду. 
161.6. Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов'язань такі податки, сплачені в інших країнах: 
податок на капітал/майно та приріст капіталу; 
поштові податки; 
податки на реалізацію (продаж); 
інші непрямі податки незалежно від того, підпадають вони під категорію  прибуткових податків чи оподатковуються окремими податками
згідно із законодавством іноземних держав. 
161.7 Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови подання письмового підтверждення податкового
органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного
оподаткування доходів.

Зарубежный дата-центр

 
 

Copyright© LENARSEN GROUP. All rights reserved.